Managed WiFi

Managed WiFi

Er wordt steeds minder op een vaste werkplek op kantoor gewerkt en steeds vaker in vergaderruimtes, op flexplekken, thuis, op het vliegveld en in hotels en cafés. Om van deze vrijheid te kunnen profiteren, zonder kosten te maken op mobiele telefonie netwerken, maken bedrijven steeds vaker gebruik van draadloze netwerken en WIFI-hotspots om in contact te blijven met collega’s, klanten en partners via het internet. Aanschaf, installatie en configuratie verloopt echter zelden vlekkeloos en ook het dagelijkse beheer kan de nodige hoofdbrekers geven. Met Managed WIFI kunnen we u een compeet verzorgde oplossing leveren voor een complexe set van wensen, eisen en randvoorwaarden in een eenvoudig abonnementsmodel.

Zorgvuldige inventarisatie

De Managed WIFI is geen standaard plug-and-play-dienst maar er wordt op basis van een zorgvuldige inventarisatie een gedetailleerd plan gemaakt voor de wireless architectuur per ruimte voor de gehele locatie. Er wordt op basis van de plattegronden van de ruimten, wireless metingen tijdens inventarisatie en uw wensen en eisen een plan gemaakt voor een initiële inrichting van de locatie waarbij deze na daadwerkelijke uitrol simpel uitgebreid of ingekrompen kan worden naar aanleiding van uw veranderende behoeften.

Gebruikersgroepen

Binnen de gehele oplossing kunnen er meerdere gebruikersgroepen naast elkaar ingezet worden met eigen toegewezen bandbreedtes. Hierdoor kan de connectiviteit op locatie verdeeld worden over de verschillende kanalen en kan overmatig gebruik van de ene groep niet ten koste gaan van de kwaliteit van de andere gebruikers. Hierdoor kan bijvoorbeeld het eigen bedrijfsnetwerk niet ‘onderuit getrokken worden’ als u veel bezoekers heeft die tegelijkertijd gebruik maken van uw wireless netwerk.

Enterprise hardware

De daadwerkelijke wireless hardware op locatie bestaat uit een combinatie van een Managed Switch en een of meerdere access points. De Managed Switch zorgt voor de interne verdeling van het signaal en middels Power over Ethernet (PoE) voor voeding van de access points. U kunt kiezen uit 3 verschillende types access points afhankelijk van het aantal gebruikers binnen de dekking en de technische wensen en eisen. Zowel de Managed Switch als de access points zijn van Ubiquiti, waardoor kwaliteit en robuustheid van de oplossing is gegarandeerd.